Trappstädning

 

TRAPPSTÄDNING, GARAGESTÄDNING I STOCKHOLM

Underhåll och trappstädning är A och O i er fastighet, det ska vara en plats som ökar trivseln hos boenden, en plats som ger ett bra första intryck, en miljö som känns behaglig att vistas i. Det är därför oerhört viktigt att anlita en leverantör som ni kan känna er trygga med och som kan möta er i dessa frågor.

Filteo AB erbjuder professionella underhållstjänster för fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. I dagsläget har vi 70 fastigheter i vårt underhållssystem, vilket utgör mer än 2000 nöjda kunder. Vi ställer höga krav på oss själva där vi genom god service och kvalitet utför ett modernt och effektivt arbete i de anläggningar som anförtrott oss underhållet.

Integrerad förvaltning, löpande- och investeringsunderhåll ger er på lång sikt ett flertal fördelar, bland annat: ökning av fastighetsmarknadsvärdet, effektivare resursanvändning, minskade investeringar och betydande besparingar i allmänna kostnader.

TRAPPSTÄDNING: UNDERHÅLL AV HYGIEN

Vi underhåller hygienen i er bostadsrättsförening eller affärsbyggnad enligt högsta standard. Dessa områden utgör alla gemensamma miljöer; utomhusområden (entréer, trottoarer, parkeringsplatser), gemensamma utrymmen inom byggnaden (trappor, korridorer, fönster, hissar), interiörutrymmen för affärsfaciliteter (kontor, korridorer, toaletter), garage (parkeringsplatser, trappor, garagedörrar, ramper i garage). Regelbundet underhåll och städning utförs en till två gånger i veckan med miljövänliga rengörings- och desinfektionsmedel av högsta kvalitet.

Varje bostadshus är unikt och bör hanteras med vördnad. Rutiner och metoder tas fram utifrån era behov och önskemål tillsammans med vår kompetens. Utifrån detta skapar vi en städlista som följs, denna lista kan även omskapas vid behov.

Trappstädning inkluderar följande:

• Skräpinsamling

• Hiss-städning

• Tvätt av glas

• Rengöring av byggnadsmiljö

• Avlägsna spindelnät

• Nedtagning av reklammaterial/annonser

• Avtor kning av ledstång

Avtorkning av brevlåda

•Avtorkning av eluttag och strömbrytare

• Avtorkning av brandsläckare

• Fasadtvätt (enligt överenskommelse)

• Maskinrengöring av golv

• Regelbunden kontroll av hygienunderhåll och kvalitet

Professionell utrustning och professionella kemikalier avsedda för ytorna som ska underhållas används vid alla städtillfällen i trapphuset.